Underhållsdagen 2017- information inom kort!

Underhållsdagen 2016 – en heldagskonferens om framtidens tekniker och underhåll

Välbesökt och intressant Underhållsdag!

Den 22 november arrangerade U & D den årliga konferensen Underhållsdagen. Det blev en både välbesökt och intressant dag.

I år arrangerades konferensen på Hotell 11 i Göteborg, som i egenskap av före detta varv gav eventet en mycket passande industriell inramning. Temat för dagen var ”samtidens och framtidens underhåll” och det gavs under dagen många exempel både på dagens lösningar och eventuella framtida dito. Till exempel var en sådan till synes enkel sak som skruvförband föremål för två presentationer, med helt olika utgångspunkt. Om brickor med killåsningseffekt för att undvika skruvlossning kan sägas representera samtidens teknik, så får man nog beteckna skruven med inbyggd lasersensor som inte bara mäter sin egen förspänning, utan även rapporterar resultatet trådlöst till en internetbaserad molnlösning, som en värdig representant för framtidens teknik.

Även andra typer av sensorteknik berördes, liksom presentationer om huruvida framtidens underhåll blir effektivare, om utrustning som rapporterar om sitt tekniska tillstånd. En uppskattad presentation gällde ett systemkoncept utvecklat vid Linnéuniversitet om ett system för helt automatisk kontroll av maskiners hälsa.

Med ett drygt 70-tal deltagare och åtta partnerföretag blev Underhållsdagen 2016 ett både lyckat och intressant arrangemang.

 

Arrangör

U&D

Mediepartner

verkstaderna 

process